Φορολογικές Δηλώσεις

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Σε ένα συνεχόμενα μεταβαλλόμενο τοπίο, Αντιμετωπίζουμε και δίνουμε λύσεις σε όλα τα οικονομικά ζητήματα που σας απασχολούν.

Μισθωτήρια Σπίτια
Ηλεκτρονική Υποβολή Μισθωτηρίων Συμβολαίων
επιδόματα

Αιτήσεις για επιδόματα

Το λογιστικό μας γραφείο αναλαμβάνει να υποβάλει κάθε μορφής αίτηση για επιδόματα όπως: Ενοικίου, θέρμανσης, οικογενειακό επίδομα κ.α

Λογιστικές – Φορολογικές Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

Φορολογικές Δηλώσεις - Ρύθμιση οφειλών - Εργατικά - Σύνταξη Μισθωτηρίων - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Υποβολή αιτήσεων για επιδόματα.

Φορολογικές Δηλώσεις

Ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών(Ε1, Ε2, Ε3) και συμπληρωματικών δηλώσεων καθώς και εντύπων Ε9 και Ε2.

Εργατικά

Εκτύπωση ενσήμων, υπολογισμός μισθού και αποζημιώσεων, άδεια μητρότητας.

Σύνταξη Μισθωτηρίων

Και άλλων εργασιών του TAXIS όπως έκδοση κλειδάριθμου και εκτύπωση οφειλών.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε συμβουλές για φορολογικά ζητήματα ώστε να υπάρχει η μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στους πελάτες μας.

Υποβολή αιτήσεων για επιδόματα

Υποβάλλουμε αιτήσεις για επίδομα θέρμανσης, οικογενειακό επίδομα και επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ρύθμιση οφειλών

Ρυθμίζουμε τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές σας σε ΔΟΥ και σε άλλους δημόσιους φορείς.

Copyrights © 2022 & All Rights Reserved by Zafeiropoulos.